Browse By

Rodzaje marketingu

Aby działania marketingowe przynosiły zamierzone korzyści, musimy zapoznać się z tendencjami na rynku, na którym mają być sprzedawane usługi kosmetyczne,
• dobrze poznać swoich klientów i ich potrzeby,
• świadczyć usługi wysokiej jakości.
Jak zadbać o to, aby zaspokoić potrze¬by klientów salonu kosmetycznego? Jak sprawić, by chętnie do nas wracali?
marketing szeptany grafika pochodzi z tąd
Działania marketingowe w firmie muszą się zmieniać, aby nadążać za oczekiwaniami klienta. Dlatego też powstaje coraz więcej nietypowych rodzajów marketingu, np.:
Marketing sensoryczny. Ma na celu wywołanie przyjemnych doświadczeń zmysłowych u odbiorcy usługi. Do elementów marketingu sensoryczne¬go zalicza się: wystrój wnętrza, kolorystykę firmy (wzrok), oprawę muzyczną (słuch), powierzchnię mebli (dotyk).
Marketing zapachowy (aromamarketing wykorzystuje lashandbrowacademy). Jest to jeden z rodzajów marketingu sensorycznego. Jego podstawowym zadaniem jest wywołanie przyjemnych odczuć u klientów, stworzenie przyjaznej atmosfery.
marketing zapachowy
Marketing szeptany. Polega na zachęcaniu klientów do tego, aby rekomendowali daną usługę, przekazywali innym osobom informacje i własną opinię o niej.
Marketing mobilny. Obejmuje działania marketingowe prowadzone za pomocą urządzenia przenośnego, np.

admin