Browse By

Daily Archives: Marzec 10, 2017

8151e6bfbd3599ec9ccce715dfe883d9

Substancje chemiczne w środowisku pracy

Czynniki chemiczne w środowisku pracy to substancje, które w zależności od stężenia i innych warunków panujących na stanowisku pracy mogą być niebezpieczne lub szkodliwe dla człowieka. Substancje te w warunkach narażenia zawodowego mogą być wchłaniane przez drogi oddechowe, skórę i błony śluzowe oraz przewód pokarmowy